Cilas Kauçuk A.Ş

1988 yılında Almanya’da kendi aile şirketini kurduk.  4 adet kauçuk  presi satın alıp Çaydeğirmeni Devrek’te ki aileye ait evin altını atölyeye dönüştürerek 300 m2’lik alanda işe başlandı.
Zamanla Almanya’daki müşterilerimizin sayısı ve aynı oranda onlardan gelen talepler artmaya başladı..

Bizi Takip Edin

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ve Etik Politikamız

YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Çalışanlar herhangi bir yabancı, yerli ve yerel yöntemi ve/veya kamu yetkilisine rüşvet önermeyecek, taahhüt etmeyecek veya ödemeyecek veya herhangi bir yabancı, yerel hükümet ve/veya kamu görevlisinde rüşvet talep etmeyecek, almayacak, kabul etmeyecek veya bir başka ifade ile yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ilgili mevcut yasaları ihlal etmeyecektir. Rüşvet herhangi bir değere sahip bir şeyi ( anlama sınırlı olmamak kaydıyla nakit, hediye, yemek, eğlence, iş imkanı, şirket ürünü, ve istihdam önerilerini içerir) takdir kararını etkilemek için yönetimi ve/veya kamu görevlisine vermek veya teklif etmektir.

DEFTERLER VE KAYITLAR

Şirketin yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek için doğru bilgi çok önemlidir. Tüm çalışanlar tüm bilgileri doğru ve dürüst şekilde kaydetmelidir. Tüm Şirket Kayıtlar mevcut mevzuat standartlara uygun olarak sağlanmalıdır.

REKABET

Şirket adil rekabet prensiplerinden sapmadan ve rekabeti önleyici davranışlardan kaçınarak rekabet yasasının yüksek standartlarını takip etmeye çabalar.

GİZLİLİK

Şirket ve çalışanları kendilerine tevdi edilen Şirkete ve/veya üçüncü taraflara (müşterileri proses lisans sahipleri, servis sağlayıcılar, ve tedarikçiler dahil) ait tescilli ve/veya bilginin gizliliğini sağlamak için yeterli adımları atar. Böyle bilgiler sadece mevcut anlaşma veya yasalar altında ifşa edilmelidir.

İSTİHDAM

Şirket tüm çalışanlara ve başvuru yapanlara ırklarından, renklerinden, ulusal kimliklerinde, cinsiyetlerinden, yaşlarında, medeni hallerinden, engellerinden veya kanunen korunan karakteristiklerinden bağımsız olarak muamele etmeyi sağlayacağını taahhüt eder. Şirket sağlıklı, emniyetli, güvenli, mücadeleci ve fırsat veren çalışma ortamı sağlamanın çalışanın gelişmesi ve üretkenliğini artırdığına inanır. Şirket diğer kişilerin iş yapabilme yeteneklerine zarar veren, bozan, rahatsız eden hiç bir davranışı hoş görmez.
Şirket mevcut yasalar ve sözleşmeye bağlı anlaşmalardan kaynaklanan örgütlenme hakkı, sendika üyeliği ve toplu sözleşme gibi temel değerlere saygı duyar. Şirket sağlık ve güvenlik, çalışma saatleri, hizmet bedeli ve disiplin faaliyetleri ile ilişkili olanları da içerecek şekilde çalışan refahı için tüm mevcut yasaları takip eder. Şirket hiç bir şekilde çocuk iş gücü veya zorla istihdam sağlamaz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Şirket kişiler, müşteriler, alt yükleniciler, iş ortakları ve operasyonlarından etkilenen herkes için hem fiziksel hemde psikolojik olarak sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı sağlamayı kesinlikle taahhüt eder.taciz,mobing vb…durumlar karşısında kanunların öngördüğü şekilde tutum sergiler.

ÇIKARLARIN ÇATIŞMASI

Çalışanlar kişisel çıkarlarının şirketin en iyi çıkarlarına zarar verdiği veya zarar verdiği görülen her türlü faaliyet ve durumdan kaçınmalıdır.

HEDİYELER

Şirketin varlıklarının ve fonlarının Şirketle iş yapan veya iş yapmak isteyen kişilere, alt yüklenicilere, müşterilere ve/veya diğer kişilere hediye, bağış veya diğer faydalar sağlamak için kullanılması mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında yasaktır.
Çalışanlar Şirketle iş yapan veya yapmak isteyen alt yüklenicilerden, müşterilerden ve/veya diğer kişilerden mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında hediye, bağış veya çıkar sağlamayacaktır.

ALT YÜKLENİCİ VE TEDARİK ZİNCİRİ

Tüm alt yükleniciler ve tedarik zinciri ortaklarının bu politikanın önemli ve maddi hükümlerine uygun hareket etmesi beklenir.
Yukarıdaki alt başlıkları verilen haller ile karşılaşılan durumlarda şikayetçi taraf önce İnsan Kaynakları Yöneticisine yazılı beyanda bulunur ve İnsan Kaynakları Yöneticisi firma disiplin kurulunu toplayarak konu üzerinden gerekli kişilerin dinlenmesi ve şahitliği neticesinde gerekli cezai işlemleri başlatır.
Şirket herhangi bir zaman bu politikayı değiştirme, tadil etme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.