Cilas Kauçuk A.Ş

1988 yılında Almanya’da kendi aile şirketini kurduk.  4 adet kauçuk  presi satın alıp Çaydeğirmeni Devrek’te ki aileye ait evin altını atölyeye dönüştürerek 300 m2’lik alanda işe başlandı.
Zamanla Almanya’daki müşterilerimizin sayısı ve aynı oranda onlardan gelen talepler artmaya başladı..

Bizi Takip Edin

Çevre Yönetimi

Cilas Teknik Kauçuk A.Ş de Çevre Yönetim Sistemi’ne son derece önem göstermekle beraber amacımız sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, bu bakış açısıyla insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir işletme olmaktır.

Tesisimizde bulunan Alkali Çinko Kaplama- Fosfatlama Tesisi ve Kauçuk Vulkanizasyon Ünitesi Kapasite Artısı Projesi için 11.08.2017 tarih ve 4736 karar numaralı ÇED Olumlu Belgesi alınmıştır. Tesisimizde Kimyasal arıtmamız mevcut olup tesiste oluşan endüstriyel nitelikli atıksular arıtma tesisinde arıtılmaktadır. Ayrıca tesisin 59613 Belge numaralı “Hava Emisyonu” konulu çevre izni 19.06.2021’e kadar geçerlidir.

Proseste oluşan tehlikesiz atıklar tehlikesiz atık toplama ayırma belgeli firmalara verilirken, tehlikeli atıklar  lisanslı firmalara Motat sistemi üzerinden oluşturulan taşıma formu  ile verilmektedir. Tesiste oluşan ambalaj atıkları Ambalaj atığı toplama ayırma belgeli firmaya verilmektedir.

Tesis için hazırlanan Endüstriyel Atık Yönetim Planı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve 10482 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Tesisin 28.12.2018 tarih ve 10457 sayılı geçici depolama izni bulunmaktadır.